Badania profilaktyczne -„Dentobus”

Badania profilaktyczne -„Dentobus”

Miasto Świdnica w ostatnich latach prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne w tej dziedzinie. Wielu uczniów skorzystało z takiej możliwości, ale niestety ciągle istnieje potrzeba edukacji i profilaktyki zarówno u młodszych, jak i starszych dzieci. W tym roku kolejny projekt!

Na przełomie listopada i grudnia Świdnicę odwiedzi Dentobus, czyli mobilny gabinet dentystyczny. Z bezpłatnego badania stanu uzębienia i dziąseł będą mogły skorzystać dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Miasto podpisało umowę z operatorem Dolnośląskiego Dentobusa, w ramach NFZ.

Dentobus zaparkuje przed każdą z placówek oświatowych. Wizyta będzie bezpłatna, bezpieczna i atrakcyjnie przeprowadzana dla dzieci. Jednak, aby mogła być ona możliwa, rodzice lub opiekunowie prawni muszą wyrazić na nią zgodę. Stosowne oświadczenie jest dystrybuowane w przedszkolach i szkołach.

„Nawet jeśli Państwa pociecha znajduje się pod opieką stomatologa, wykonany przez lekarza Dentobusa przegląd może pomóc w diagnozie, wykazać potrzebę leczniczą i przyspieszyć usunięcie problemu. Zachęcam więc serdecznie najmłodszych świdniczan do udziału w badaniach” – mówi Izabela Siekierzyńska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta w Świdnicy

Zgodnie z badaniami 86,9% polskich sześciolatków dotyka problem próchnicy, a jej intensywność to średnio 5,1 zębów zainfekowanych. Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie. Odsunięcie leczenia w czasie może prowadzić do konieczności leczenia kanałowego lub utraty zęba. Z uwagi na COVID, najprawdopodobniej większa część dzieci nie była w ostatnim czasie badana przez lekarza dentystę, co potencjalnie zwiększa ilość problemów stomatologicznych, które mogą wystąpić u dzieci.

W Dentobusie wdrożony jest program bezpiecznej przychodni mobilnej. Pacjenci przyjmowani są w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej i dezynfekcji ust pacjenta.

Po wykonanych przez lekarzy czynnościach, dziecko (lub wychowawca w wypadku przedszkolaków lub młodszych uczniów) otrzyma kartę pacjenta. W niej, między innymi, lekarz po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej). Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia.

 Dotyczy dzieci od 3 ,4,5,6 lat w naszej placówce.

Stosowne oświadczenia – wyrażenie zgody na badanie dziecka proszę pobrać u nauczycieli poszczególnych  grup. Oświadczenia zbieramy do 10 listopada br.

Z poważaniem.   Renata Strugała

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.directmedic.pl.

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio
Skip to content