Możemy mieć wpływ w rozwój naszego miasta.

Dzień dobry,
Szanowni Państwo
W imieniu Prezydent Miasta, Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej  zapraszam do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie opinii mieszkańców Świdnicy na temat miasta oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego jego rozwoju w kolejnych latach. Wyrażenie bezpośrednich opinii świdniczan będzie bezcennym źródłem informacji, która przyczyni się do sporządzenia profesjonalnej i rzetelnej diagnozy miasta. Uzyskane wyniki badań posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Miasta 2030 Plus. Strategia miasta jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określającym wizję, cele oraz kierunki rozwoju miasta. Ankieta jest anonimowa i składa się z kilku pytań. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Jednocześnie zwracam się do Państwa o zachęcenie mieszkańców  Świdnicy od udziału w badaniu.
Link do ankiety:

https://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/147253/lang-pl

Informacja na naszej stronie:
https://um.swidnica.pl/pages/pl/strona-glowna.php
https://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/dokumenty-strategiczne.php

 

–Anna Skrzypacz Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego

 

Urząd Miejski w Świdnicy ul. Armii Krajowej 4958-100 Świdnica tel. 74 856 29 04

 

 

 

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten dokument

 

KLAUZULA POUFNOŚCI Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
INFORMACJE RODO Administratorem danych osobowych, kierowanych do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, jest Prezydent Miasta Świdnica. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie wynika z zadań Prezydenta Miasta Świdnicy, zostaną one przekierowane do odpowiedniego administratora zgodnie z właściwością organu lub zostaną usunięte albo zwrócone jeżeli takiej właściwości nie posiada żaden organ.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Prezydenta Miasta Świdnicy, za pośrednictwem poczty elektronicznej iod @ um.swidnica.pl lub telefonicznie pod numerem 74 856 28 23.
Projekt i wykonanie: Multimedia Studio
Skip to content