O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świdnicy jest placówką oświatową o długoletniej tradycji. Traktując dziecko podmiotowo, stwarzając wiele ciekawych sytuacji edukacyjnych, wychowawczych możemy powiedzieć, iż cieszymy się dobrą opinią wśród rodziców i środowiska.

Często rodzice wraz z dziećmi mówią nam, że czują się w przedszkolu jak w domu. Jest to zasługa wypracowanego i ciągle poprawianego stylu pracy, gdzie bliski kontakt z rodzicami i dzieckiem jest podstawą naszego działania. Nasi rodzice pomagają swoim pociechom w szatni, które umiejscowione są tuż przy pomieszczeniu danej grupy i mogą w każdej chwili zajrzeć do sali gdzie przebywa ich dziecko, na bieżąco być informowanym o ich osiągnięciach. Taki układ pozwala nawiązać bezpośredni kontakt nauczyciela z opiekunami.

Rodzice aktywnie współdziałają w doposażeniu placówki, tworzeniu nowych propozycji programowych rozwijających zainteresowania dzieci.

Stoją przed nami trudne wyzwania bo jak powiedział Aleksander Kamiński być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować….

Ja jako dyrektor staram się stwarzać warunki do doskonalenia się nauczycieli i innych pracowników. Staram się być koordynatorem, współtwórcą poszczególnych działań, a także obejmuję całość działalności placówki, aby poszczególne jej działy wzajemnie się uzupełniały a wszystko działało bez większych problemów.

W ostatnich latach szczególny nacisk kładziemy na wypracowanie takich metod i form pracy, aby pozwalały nam osiągać jak najlepsze wyniki w pracy z dziećmi. Preferujemy metody twórcze i aktywne.

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio