Opłaty

Numery kont bankowych

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy na konta przedszkola z podziałem:

rachunek podstawowy – opłata stała: 54 1240 3464 1111 0011 0364 5411  obowiązuje od 01.02. 2021 r.

rachunek żywieniowy – opłata za żywienie: 08 1240 3464 1111 0010 3721 7438

Wyżej podane konta ułatwiają nam rozliczenia i księgowanie. Dziękujemy za zrozumienie i dokonywanie wpłat przelewem zgodnie z podanymi Państwu wyliczeniami na dany miesiąc. Opłaty dokonujemy do 15 dnia danego miesiąca.

Wszelkie odliczenia za nieobecność dziecka w placówce należy potwierdzić u Pani referent – Lucyny Wolak.

Kwoty odpłatności

Kwoty odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację

5-godzinnej podstawy programowej w przedszkolach miejskich

za pobyt w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świdnicy w 2021r.

 

19 dni roboczych: styczeń 2021r.

ilość godz: ponad podstawę razem w

p-lu godz;

kwota partycypacji stawka za jeden dzień żywienie –stawka dzienna 8,00zł Razem
1 6 19 1 152 171
2 7 38 2 152 190
3 8 57 3 152 209
4 9 76 4 152 228
5 10 95 5 152 247
6 11 114 6 152 266

 

20 dni roboczych: luty,maj,listopad 2021r.

 

Liczba godzin ponad podstawę

Liczba godzin w przedszkolu

Opłata stała

Stawka za jeden dzień pobytu

Opłata za żywienie (8,00 zł dziennie)

Razem do zapłaty

1

6

20

1

160,00

180,00

2

7

40

2

160,00

200,00

3

8

60

3

160,00

220,00

4

9

80

4

160,00

240,00

5

10

100

5

160,00

260,00

6

11

120

6

160,00

280,00

21 dni roboczych: ,kwiecień,czerwiec,październik 2021r.

 

Liczba godzin ponad podstawę

Liczba godzin w przedszkolu

Opłata stała

Stawka za jeden dzień pobytu

Opłata za żywienie (8,00 zł dziennie)

Razem do zapłaty

1

6

21,00

1

168,00

189,00

2

7

42,00

2

168,00

210,00

3

8

63,00

3

168,00

231,00

4

9

84,00

4

168,00

252,00

5

10

105,00

5

168,00

273,00

6

11

126,00

6

168,00

294,00

 

22 dni roboczych: lipiec, sierpień,  wrzesień  2021r.

 

Liczba godzin ponad podstawę

Liczba godzin w przedszkolu

Opłata stała

Stawka za jeden dzień pobytu

Opłata za żywienie (8,00 zł dziennie)

Razem do zapłaty

1

6

22,00

1

176,00

198,00

2

7

44,00

2

176,00 220,00

3

8

66,00

3

176,00 242,00

4

9

88,00

4

176,00 264,00

5

10

110,00

5

176,00 286,00

6

11

132,00

6

176,00 308,00

23 dni roboczych: marzec, grudzień 2020r.

 

Liczba godzin ponad podstawę

Liczba godzin w przedszkolu

Opłata stała

Stawka za jeden dzień pobytu

Opłata za żywienie (8,00 zł dziennie)

Razem do zapłaty

1

6

23,00

1

184,00 207,00

2

7

46,00 2 184,00 230,00

3

8

69,00

3

184,00 253,00

4

9

92,00

4

184,00 276,00

5

10

115,00

5

184,00 299,00

6

11

138,00

6

184,00 322,00

Opłaty i zwolnienia reguluje:

Uchwała nr XLII/452/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio
Skip to content