Opłaty

Numery kont bankowych

Drodzy Rodzice. Informujemy, że od 01.10.2023 r. wysokość kwoty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,30 zł

Za świadczenie usług Przedszkole pobiera opłaty w wysokości i na zasadach określonych w Uchwale nr LVI/571/23 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 marca  2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy na konta przedszkola z podziałem:

rachunek podstawowy – opłata stała: 54 1240 3464 1111 0011 0364 5411

rachunek żywieniowy – opłata za żywienie: 08 1240 3464 1111 0010 3721 7438

Wyżej podane konta ułatwiają nam rozliczenia i księgowanie. Dziękujemy za zrozumienie i dokonywanie wpłat przelewem zgodnie z podanymi Państwu wyliczeniami na dany miesiąc. Opłaty dokonujemy do 15 dnia danego miesiąca.

Wszelkie odliczenia za nieobecność dziecka w placówce należy potwierdzić u Pani referent – Lucyny Wolak.

Opłaty i zwolnienia reguluje:

Uchwała nr XLII/452/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio
Skip to content