Rok szkolny od 01.09.2020r. dotyczy wszystkich dzieci zapisanych do placówki.

 

Cieszymy się ,że możemy wszystkie zapisane  dzieci zaprosić do przedszkola . Listy dzieci są umieszczone w poszczególnych grupach.

“COVID -19”  jest to dla nas wszystkich nowa sytuacja dlatego prosimy o stosowanie się do wytycznych i pełne zrozumienie.

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od 6.05 do 8.00, a odbieramy od 14.00 do 16.25 .  Prosimy o dużą dyscyplinę i wyrozumiałość oraz stosowanie się do procedur.

Zakupy kart pracy, wyprawki i inne ważne sprawy omówimy na pierwszym spotkaniu we wrześniu (osobno dla każdej grupy przedszkolnej).

Przypominam o konieczności ubezpieczenia dzieci -proszę sprawdzić ważność polisy dziecka .

Wszelkie zmiany w godzinach pobytu dziecka, adresie zamieszkania,upoważnieniach osób do odbioru, kontach bankowych rodziców itd… dokonujemy na stosownych drukach.(zakładka druki do pobrania -czerwony pasek na dole strony)

Proszę przeczytać zakładkę opłaty z załącznikami i wypełniać stosowne wnioski.

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio