Uwaga rodzice. Informacja dla rodziców pracujących.

Wprowadzając procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  przy otwarciu przedszkoli od dnia 18 maja 2020 roku

na podstawie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)

oświadczam, że w pierwszej kolejności przyjęte będą dzieci rodziców pracujących .

Proszę o wypełnienie oświadczenia zamieszczonego jako zał. nr 1  i zapoznanie się z informacją dla rodziców zał. nr 2.

Wypełnione oświadczenie proszę przesłać do dnia 14.05.2020r na adres: przedszkolekubus@interia.pl w tytule zaznaczyć  Oświadczenie, lub wrzucić do skrzynki na zewnątrz przedszkola.

W\w ustalenia są aktualne do chwili obowiązywania obecnych przepisów , sytuacja może ulec zmianie.

Renata Strugała

Pliki do pobrania:

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio