Ważne kontynuacja nauki w przedszkolu od września 2021r

                                                            WAŻNE !

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Dotyczy dzieci z rocznika 2018,2017,2016,2015 – Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej *

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świdnicy w roku szkolnym 2020/2021,

którzy wyrażają chęć kontynuacji przez dziecko pobytu w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

proszeni są o złożenie formularza ,,Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02. 2021 do godz. 16.30 w kancelarii przedszkola.

Nie złożenie deklaracji w określonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z pobytu dziecka
w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świdnicy w roku szkolnym 2021/2022.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej przedszkola http://www.przedszkole4.swidnica.pl/  w zakładce „Rekrutacja”

lub w kancelarii przedszkola od 08.02.2021r.

 

*Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r poz. 910, 1378)

Z poważaniem Renata Strugała

Pliki do pobrania:

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio